Welcome to the blog of Tình Đắng

Stop Nginx centos 7

Stop nginx centos 7 là một lệnh để dừng webserver nginx trên centos 7.

Các bạn chỉ cần đánh hoặc copy và paste vào putty là xong.

#systemctl restart nginx
Ngày đăng: 2020-02-22


Thông tin về Tình

Là người đam mê công nghệ.


Popular Posts

 • Lorem
  Sed mattis nunc
 • Ipsum
  Praes tinci sed
 • Dorum
  Ultricies congue
 • Mingsum
  Lorem ipsum dipsum